Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: WYKORZYSTANIE W NAUCZANIU E-PODRĘCZNIKÓW, E-ZASOBÓW I E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczyciela
  • przegląd e-zasobów i portali edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela
  • stosowanie prawa autorskiego na e-zasoby edukacyjne
Tematyka
  • E-zasoby jako alternatywne źródło wiedzy
  • Sztuczna inteligencja w świecie cyfrowym i w edukacji
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
  • Portal Edupolis
  • Prawo autorskie na e-zasoby
Wymiar
1 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł