Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: „Przygoda edukacyjna w escape roomach”
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczyciela,
  • zapoznanie ze sposobami i narzędziami do tworzenia pokojów typu escape room na zajęciach szkolnych
Tematyka
  1. Escape room jako innowacyjna metoda aktywizująca uczniów.
  2. Zasoby sieciowe wykorzystywane do tworzenia zadań.
Wymiar
1 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Współprowadzący
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53),
Opłaty
0 zł