Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu w perspektywie z AI
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
Dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele
  • upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu
  • poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi AI
  • wsparcie dla innowacji
  • rozwiązywanie problemów
  • podnoszenie efektywności pracy
  • kształtowanie środowiska otwartego na innowacje
  • podnoszenie jakości nauczania i uczenia się
Tematyka
  • natura i kultura u podstaw inteligencji
  • prezentacja aplikacji wykorzystujących AI
  • praca z błędami z wykorzystaniem narzędzi AI
Wymiar
1 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
0 zł