Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

 

Tematyka

Tematyka

- sześć przykładów na rozwijanie wyobraźni geometrycznej dzieci na płaszczyźnie i w przestrzeni

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł