Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praktyczne wykorzystanie na lekcjach najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem środków dydaktycznych pozyskanych z programu Laboratoria Przyszłości- zajęcia edukacyjne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
dla nauczycieli konsultantów i specjalistów KPCEN
Cele

doskonalenie warsztatu

Tematyka

wykorzystanie na lekcjach najnowszych technologii

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł