Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
900 zł