Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja cyfrowa
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
500 zł