Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Organizowanie pracy małych zespołów, kompetencje personalne i społeczne ( stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
700 zł