Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Edukacja włączająca – wprowadzenie
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja włączająca
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18),
Opłaty
700 zł