Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja włączająca
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
700 zł