Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
700 zł