Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
700 zł