Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wspieranie uczniów w zakresie właściwego postępowania oraz radzenia sobie z emocjami (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
900 zł