Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
900 zł