Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Google Workspace – darmowa domena integrująca zadania nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Google Workspace – darmowa domena integrująca zadania nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Justyna Miklaszewska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.