Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne do pracy z uczniami
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.