Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Komunikacja w zespole. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
700 zł