Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ratunku! Jestem wychowawcą! (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Ratunku! Jestem wychowawcą! (zdalnie)
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.