Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Kierownik
Ewa Kondrat
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.