Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwój umiejętności matematycznych poprzez działanie (stacjonarnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
700 zł