Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Prawa i obowiązki nauczyciela - zakres odpowiedzialności i konsekwencje
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
700 zł