Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozmowa z rodzicem - dialog czy mediacje
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Opłaty
500 zł