Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Kierownik
Katarzyna Stalkowska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.