Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Mobbing w szkole. Wprowadzenie w aspekty prawne i psychologiczne (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
500 zł