Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie jest OK - jak przekonać rodzica?
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Współprowadzący
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
700 zł