Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Różne sposoby i formy na d-oceni@nie ucznia
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Współprowadzący
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85),
Opłaty
900 zł