Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
2100 zł