Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak pomóc uczniowi w zapamiętywaniu – ABC tworzenia notatek graficznych
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
700 zł