Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
CLIL na lekcjach języka angielskiego – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

Tematyka

- przykłady zastosowania metody CLIL w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
48 zł