Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego– webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego
Cele

- tworzenie innowacyjnych lekcji języka obcego

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole na lekcji języka angielskiego

- wykorzystanie na lekcjach ogólnodostępnych materiałów w języku angielskim

Tematyka

- sposoby wykorzystywania oryginalnych materiałów anglojęzycznych na lekcji języka angielskiego

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
35 zł