Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych, którzy osiągnęli przynajmniej poziom B1 znajomości języka angielskiego, zainteresowanych zdaniem egzaminu PTE B2 w celu m.in. zdobycia kwalifikacji do nauczania przedmiotu w klasach dwujęzycznych
Cele

- rozwój kompetencji językowych do poziomu B2

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne

- rozwijanie umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie Pearson Test of English General Level 3 na poziomie B2, który jest jednym z egzaminów akredytowanych przez MEiN

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
1600 zł