Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności budowania motywacji w uczniach na lekcjach języka obcego

Tematyka

- przykłady zastosowania technik budowania motywacji w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł