Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Pomysły na opowiadanie – jak pobudzić wyobraźnię uczniów?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli polonistów w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie tworzenia ćwiczeń rozwijających umiejętności redagowania opowiadania

Tematyka

- ćwiczenia rozwijające umiejętności tworzenia fabuły opowiadania

- punktacja opowiadania na egzaminie ósmoklasisty

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
48 zł