Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli fizyki i przedmiotów przyrodniczych
Cele

- zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń

- kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

Tematyka

- rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie

- regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania, przykładowe eksperymenty: badanie ruchu, wyznaczanie współczynnika tarcia, prawo Archimedesa; fotosynteza; pomiar pH i stężenia CO2

- możliwości wykorzystania pracowni mobilnej KPCEN na zajęciach z uczniami

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
128 zł