Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gry i zabawy matematyczne – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli wychowawców edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki
Cele

- upowszechnianie metod aktywizujących pracę ucznia na lekcji oraz rozwijanie myślenia matematycznego u ucznia

Tematyka

- sposoby na rozgrzewkę intelektualną

- przykłady gier i zabaw rozwijających myślenie matematyczne

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
64 zł