Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nauczanie przez eksperymentowanie – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrodników i nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nauczycieli edukacji przedszkolnej
Cele

- zapoznanie z metodą IBSE – eksperymentu naukowego

- zapoznanie z różnymi scenariuszami badań z zakresu nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii wykonywanymi w oparciu o najprostsze oprzyrządowanie

Tematyka

- IBSE – metoda eksperymentu naukowego

- scenariusze eksperymentów: badanie wpływu kąta padania promieni słonecznych na wysokość temperatury, badania związane z podstawowymi zjawiskami fizycznymi, np. napięciem powierzchniowym, właściwościami gazów (w tym składników powietrza) oraz różne eksperymenty, by uczynić lekcję bardziej efektowną

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
64 zł