Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Cele

- zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez metodę nauczania przez dociekanie

- przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń

- kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

Tematyka

- rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie

- regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania

- wykorzystanie zasobów Internetu w planowaniu zajęć i praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć przy użyciu nowoczesnych i kreatywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
64 zł