Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli fizyki i przedmiotów przyrodniczych
Cele

- zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi

- kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

- konstruowanie wiedzy w oparciu o doświadczenia i eksperymenty

Tematyka

- rozbudzanie zainteresowania uczniów metodą nauczania przez dociekanie

- regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania, przykładowe eksperymenty

- możliwości wykorzystania pracowni mobilnej KPCEN na zajęciach z uczniami

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
35 zł