Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
STEAM-owe lekcje, czyli jak łączyć naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki, przyrody, chemii, biologii, geografii i fizyki
Cele

- zapoznanie z interdyscyplinarnym modelem pracy STEAM, łączącym naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę

Tematyka

- pojęcie STEAM w edukacji

- przykłady projektów do realizacji w szkole

- zastosowanie różnych pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12),
Opłaty
64 zł