Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Laboratoria Przyrodnicze
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, chemii i biologii
Cele

- poznanie różnego rodzaju laboratoriów: biologicznych, chemicznych, fizycznych, przyrodniczych

Tematyka

- wyjazdy studyjne,

- prezentacja wirtualnych laboratoriów przyrodniczych

- prezentacja laboratoriów w szkołach

  - dzielenie się dobrymi praktykami

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Współprowadzący
Dawid Nowicki (506-49-47-76), Julia Idziak (881-93-12-96), Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63),
Opłaty
0 zł