Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wyzwolić aktywność ucznia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Tematyka

- zasady współpracy sieci oraz integracja

- wykorzystanie różnych strategii do aktywizacji uczniów

- dzielenie się wiedzą jako dobra praktyka

Wymiar
16 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł