Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Cele

-wzbogacenie warsztatu pracy o ciekawe pomysły na zajęcia ruchowe i rekreacyjne

-poprawa kondycji, sprawności fizycznej dzieci i uczniów

Tematyka

- metodyka nauczania gier i zabaw ruchowych

- kreatywne zajęcia na sali i w terenie

- wykorzystanie nietypowych przedmiotów/sprzętu w organizacji i przeprowadzeniu lekcji gier i zabaw ruchowych

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
32 zł