Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i pedagogów szkolnych
Cele

- wsparcie nauczyciela i pedagoga w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu

Tematyka

- poznanie prawnych wymogów związanych z tworzeniem systemu pracy dla dziecka niepełnosprawnego w grupie przedszkolnej

- zasady i sposoby przygotowania programu do pracy z dzieckiem i jego realizacji

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
80 zł