Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Eksperymenty na cztery pory roku – szkolenie 10.05.2024 godz.16:30-19:30
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji społecznej i przyrodniczej

Tematyka

- sztuka logicznego myślenia

- funkcjonowanie przedmiotów i zjawisk w przyrodzie – właściwości

- zależności przyczynowo-skutkowe

- odkrywanie poprzez doświadczanie drogą gromadzenia wiadomości i odkrywania wiedzy o świecie

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł