Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak sprawić, aby uczeń mówił na lekcji języka obcego – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności mówienia w języku obcym

Tematyka

- przykłady zastosowania metody komunikacyjnej w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
48 zł