Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie działań wspierających motywację uczniów na lekcji języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka

- metody i narzędzia skuteczne w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej

- przedstawienie sposobów prowadzenia lekcji języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej

- przedstawienie sposobów nauczania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
35 zł