Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- rozwijanie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w aspekcie kształtowania kompetencji społecznych

- prezentacja i analiza dobrych praktyk, wymiana doświadczeń

Tematyka

- kompetencje a umiejętności społeczne

- umiejętności psychomotoryczne rozwijane i wspierane przez aktywność fizyczną

- gry i zabawy ruchowe kształtujące poszczególne umiejętności społeczne i psychomotoryczne

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
32 zł