Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Poradnik metodyka, czyli jak stworzyć w dziecku ducha czytelnika – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej w zakresie kompetencji polonistycznych szczególnie czytelniczych i językowych

Tematyka

- poznanie i wykorzystanie przykładowych metod do nauki czytania i mówienia

- kształtowanie diagnozowania potencjału dziecka w celu wyboru właściwej metody do nauki czytania

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł