Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie myślenia matematycznego – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z zakresu umiejętności uczenia matematyki

Tematyka

- sposoby na rozwijanie myślenia krytycznego

- zabawy z zadaniami matematycznymi

- przykłady na rozwijanie rozumowania u dzieci

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
64 zł