Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sposoby na szybkie liczenie – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie kompetencji matematycznych

Tematyka

- poznanie i wykorzystanie przykładowych metod do nauki szybkiego liczenia (karty Grabowskiego, Kwadrat 100 liczb)

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł